Ψυχολογία της Υγείας


Ο κλάδος αυτός ασχολείται άμεσα με την σχέση και την αλληλεπίδραση ψυχής και σώματος, αφορά την επεξεργασία  διάφορων παθήσεων που εμφανίζονται στη ζωή μας αλλά και την ψυχο-εκπαίδευση για τη δημιουργία υγιούς συμπεριφοράς και αντίληψης.

 

Ακολoυθώντας τις γενικές αρχές του World Health Organisation για την παιδική παχυσαρκία, τον παιδικό διαβήτη και τις χρόνιες ασθένειες, όπως επίσης χρησιμοποιώντας το Γνωσιακό Συμπεριφορικό Μοντέλο για την Υγεία αλλά και την Οικογενειακή-Συστημική προσέγγιση, έχει σχηματισθεί μια στρατηγική για την ψυχολογική παρέμβαση και υποστήριξη παιδιών, εφήβων και της οικογένειας.

Σχετικά με την παιδική παχυσαρκία γίνεται εστιασμός στα παρακάτω:

 • Τον εντοπισμό του προβλήματος.
 • Την ανάλυση των αναγκών του κάθε παιδιού αλλά και του οικογενειακού συστήματος.
 • Τα συναισθήματα σε σχέση με την υπερφαγία.
 • Τη διερεύνηση της σχέσης του παιδιού και της οικογένειας με το φαγητό.
 • Τις πεποιθήσεις τους για το τί σημαίνει υγιεινός τρόπος διατροφής και ζωής.
 • Τις διατροφικές τους συνήθειες και συμπεριφορές.
 • Την εικόνα του σώματος που έχει το παιδί, την αυτοπεποίθηση του.
 • Τα κίνητρα για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
 • Τη δυνατότητα για αλλαγή στην οικογένεια/προσαρμογή σε νέα δεδομένα.

Σχετικά με το διαβήτη γίνεται εστιασμός στα παρακάτω:

Ο συνδυασμός της ιατρικής, ψυχολογικής και διατροφικής υποστήριξης έχουν σαν βασικό στόχο την αντιμετώπιση του διαβήτη σφαιρικά, «νου και σώμα» µαζί, σαν δύο παράγοντες που αλληλοεπιδρούν. Ο συνδυασμός της ιατρικής, ψυχολογικής και διατροφικής υποστήριξης αποτελεί µία σύγχρονη Ιατρική υπηρεσία, η οποία εντάσσεται στο πεδίο της Συµπεριφορικής Ιατρικής, και θεωρείται η βασικότερη και η πιο σύγχρονη εξέλιξη στην ολιστική αντιμετώπιση του διαβήτη.

Ποιοι είναι οι στόχοι της Ψυχολογικής Υποστήριξης;

 • Η αξιολόγηση διατροφικών ή ψυχολογικών παραγόντων που συμβάλλουν στην εξέλιξη του διαβήτη.
 • Η εκπαίδευση και η πλήρης ενηµέρωση του παιδιού-εφήβου για τα αίτια αλλά και την αντιμετώπιση του διαβήτη.
 • Η υποστήριξη του παιδιού-εφήβου ψυχολογικά στην συμμόρφωση της αγωγής, στην αλλαγή συμπεριφοράς για την διατροφή, το κάπνισμα, την άσκηση και γενικότερα του τρόπου ζωής του.
 • Η αντιμετώπιση των ψυχολογικών αντιδράσεων που μπορεί ο διαβήτης να έφερε στην ζωή του παιδιού-εφήβου: ψυχολογική αντιμετώπιση στην άρνηση, στην παθητικότητα για αλλαγή, στην κατάθλιψη, στο άγχος, στην χαμηλή αυτοπεποίθηση, στην παχυσαρκία, στις διατροφικές διαταραχές αλλά και στα οικογενειακά και σεξουαλικά προβλήματα.

 

Η υπηρεσία της Ψυχολογίας της Υγείας πραγματοποιείται στο ΚΕΣΥΨΕ στο παράρτημα στο Κολωνάκι Τρίτες και Πέμπτες. Στην κλινική PEDOENDO του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών στο Μαρούσι κάθε Τετάρτη. https://www.pedoendo.net/apostolidi