Οι νέοι μπροστά στην κρίση

Τις τελευταίες δεκαετίες, η κοινωνία αλλάζει με ραγδαίο ρυθμό. Θεσμοί και αξίες όπως η οικογένεια, το σχολείο, ο πολιτισμός και η παράδοση, που χρόνια στήριξαν την επιβίωση και την εξέλιξη του λαού μας, κλονίζονται και αμφισβητούνται...