19, 26 Ιανουαρίου 2019 και 2, 9 Φεβρουαρίου 2019

στο Iδρυμα Θεοχαράκη

 Σάββατο, 12:30 – 14:30

Η διερεύνηση των χαρακτηριστικών στοιχείων της ταυτότητας του άνδρα, στο πλαίσιο των διαλέξεων, μπορεί να προσφέρει χώρο για αναστοχασμό γύρω από τις ανθρώπινες, οικογενει­ ακές, συντροφικές και κοινωνικές σχέσεις, ανοίγοντας μια καινούργια προοπτική.