Βρείτε μας στα τηλ: 210-9681500 και 210-3642908|info@psychotherapycenter.gr

Το κοινωνικό πορτραίτο του Έλληνα άνδρα

Η εργασία ήδη από την προϊστορική εποχή αποτελούσε το επίκεντρο της ζωής και της δραστηριότητας του άνδρα...

Η σημαντικότητα του ρόλου του πατέρα στη ζωή και την ανάπτυξη του παιδιού σε καιρούς κρίσης.

Στην εξέλιξη των ανθρώπινων σχέσεων, ο ρόλος του πατέρα επηρεαζόμενος από τις εκάστοτε κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες μεταβαλλόταν διαρκώς, η ανάγκη όμως του παιδιού για πατέρα παρέμενε πάντα η ίδια...

Στο κατώφλι της νέας σχολικής χρονιάς.

Η αλλαγή των ρόλων των δύο φύλων, η ανεξαρτητοποίηση της γυναίκας, η αποδυνάμωση του ρόλου του άντρα, τα διαζύγια, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι καινούργιες μορφές συμβίωσης, καθώς και άλλες μεταβλητές, βρίσκουν απροετοίμαστη την ελληνική οικογένεια...

Οι νέοι μπροστά στην κρίση

Τις τελευταίες δεκαετίες, η κοινωνία αλλάζει με ραγδαίο ρυθμό. Θεσμοί και αξίες όπως η οικογένεια, το σχολείο, ο πολιτισμός και η παράδοση, που χρόνια στήριξαν την επιβίωση και την εξέλιξη του λαού μας, κλονίζονται και αμφισβητούνται...