Σχέση μητέρας – γιου

Από τους πανάρχαιους χρόνους, η μητέρα εμφανίζεται είτε ως Παναγία που φροντίζει στοργικά και προσφέρει αγάπη και καλοσύνη, είτε ως Μήδεια που θυσιάζει τα παιδιά της για να καλύψει προσωπικές της ανάγκες, αποτελώντας δύο κυρίαρχα αρχέτυπα μητέρας που έχουν περάσει στο συλλογικό ασυνείδητο μέχρι και σήμερα...