Κέντρο Συστημικής Ψυχοθεραπείας και Έρευνας

Το Κέντρο Συστημικής Ψυχοθεραπείας και Έρευνας (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Ε.) δημιουργήθηκε το 2013 από την Ελισάβετ Μπαρμπαλιού Ψυχολόγο-Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Μουσικοθεραπεύτρια, πρόεδρο και επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου και τη Λουκία Αποστολίδη Ψυχολόγο-Ψυχοθεραπεύτρια, Δραματοθεραπεύτρια, με ειδίκευση στην Ψυχολογία της Υγείας και των Εξαρτήσεων. Σκοπός του είναι η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ψυχικής υγείας που συμβάλλουν ουσιαστικά στην αυτογνωσία και την ανέλιξη ατόμων, καθώς και στη διερεύνηση και αποκατάσταση των οικογενειακών και γενικά των ανθρωπίνων και κοινωνικών σχέσεων.

Μέσα από τη γνώση και την εμπειρία, αλλά και με τη συνεργασία εξειδικευμένων επαγγελματιών, το Κέντρο αποσκοπεί στο να προσφέρει αποτελεσματικές υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης και αντιμετώπισης ενός διευρυμένου πεδίου προβλημάτων και καταστάσεων, που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στη σύγχρονη πραγματικότητα και σε συνθήκες κοινωνικοοικονομικής κρίσης. Προβλήματα, όπως κατάθλιψη, άγχος, διαταραγμένες διαπροσωπικές και οικογενειακές σχέσεις, ανασφάλεια, χαμηλή αυτοεκτίμηση, κατάχρηση ουσιών και συμπεριφορές εθισμού, ψυχοσωματικές και διατροφικές διαταραχές αντιμετωπίζονται με γνώμονα πάντοτε τη μοναδικότητα και τις ιδιαίτερες συνθήκες ζωής κάθε ανθρώπου και με προσανατολισμό στην ανάδειξη των δυνατοτήτων του.

Καθώς η διαμόρφωση της προσωπικότητας και τα ανθρώπινα προβλήματα είναι αλληλένδετα με την επίδραση των ευρύτερων συστημάτων στα οποία ανήκει ο άνθρωπος, επιδιώκουμε να συνθέσουμε σε μια συνεκτική εικόνα τις επιρροές πολλαπλών στοιχείων και παραγόντων, έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο την ελληνική κοινωνία. Αξιολογώντας τις επιδράσεις του παγκόσμιου γίγνεσθαι στα ελληνικά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη και την ιστορία της ελληνικής κοινωνίας, την ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής θέσης και των συνθηκών ζωής της χώρας μας, εστιασμένοι στο παρόν και προσανατολισμένοι στο μέλλον συντονιζόμαστε με τις δυσκολίες που συναντούν οι άνθρωποι στο σύγχρονο κοινωνικό γίγνεσθαι και στις διαπροσωπικές/οικογενειακές σχέσεις τους, τα σημερινά αδιέξοδα και τις συσχετίσεις τους με τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις. Επιχειρούμε να αναδείξουμε και να αντιμετωπίσουμε τις σύνθετες αυτές αλληλεπιδράσεις και τον αντίκτυπό τους στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα μέσα από την πρακτική μας, την έρευνα, την αρθρογραφία και τη θεραπεία.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δραστηριότητες που αποτελούν τη στόχευση του ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Ε.:

 • Ψυχοθεραπεία ατομική (ενηλίκων, εφήβων, παιδιών), οικογενειακή, ομαδική, ζευγαριών, που στόχο έχει να αντιμετωπίσει συναισθηματικές δυσκολίες και αδιέξοδα, ψυχικές και σωματικές διαταραχές και να συμβάλλει στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την απελευθέρωση και εξέλιξη του νοητικού και συναισθηματικού δυναμικού των θεραπευόμενων.
 • Συμβουλευτική και στήριξη ατόμων, ζευγαριών, καθώς και επαγγελματικών, εκπαιδευτικών ομάδων σε θέματα επικοινωνίας, σχέσεων και εργασίας.
 • Αξιοποίηση ειδικών θεραπευτικών τεχνικών, όπως δραματοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, παιγνιοθεραπεία κ.ά., ως μέσων για την ανάδειξη των κρυμμένων δημιουργικών δυνάμεων ατόμων, οικογενειών και ομάδων, τη συνάντηση με βαθιές πλευρές του εαυτού και την αυτογνωσία.
 • Διερεύνηση και διάγνωση προσωπικότητας ενηλίκων, εφήβων και παιδιών, με ειδικά ψυχοτεχνικά εργαλεία (tests), για την ασφαλή πορεία της θεραπείας.
 • Αντιμετώπιση ειδικών αναγκών και μαθησιακών δυσκολιών παιδιών, με ειδικά θεραπευτικά και παιδαγωγικά προγράμματα.
 • Επαγγελματικό προσανατολισμό σε μαθητές και συμβουλευτική σταδιοδρομίας σε φοιτητές, σπουδαστές και ενήλικες, που επιθυμούν να αλλάξουν ή να διευρύνουν τον επαγγελματικό τους ορίζοντα.
 • Διενέργεια επιστημονικών και εμπειρικών μελετών, έρευνα και δημοσίευση άρθρων σχετικά με τις ανθρώπινες και οικογενειακές σχέσεις, την παθολογία και την εξέλιξη του ανθρώπου, καθώς και με κοινωνικά φαινόμενα, που επιδρούν στη ζωή των ανθρωπίνων συστημάτων.
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών, ενημερωτικών και βιωματικών σεμιναρίων σχετικά με συναφή θέματα της επιστήμης μας, που αφορούν τις ανθρώπινες σχέσεις, την επικοινωνία και την ψυχική υγεία, σε συνεργασία ενίοτε με άλλους κλάδους σωματικής και ψυχικής υγείας (γιατρούς, ψυχιάτρους, κοινωνιολόγους, ερευνητές, δημοσιογράφους κ.ά.).
 • Διερεύνηση των ανθρωπίνων σχέσεων στον χώρο της παραγωγής, έτσι ώστε να γίνει η εργασία πηγή αξιών και δημιουργίας.
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, που οργανώνονται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Ψυχολογική στήριξη των ατόμων, που βρίσκονται σε περιόδους οικονομικής κρίσης και δοκιμασίας από διάφορα έκτακτα γεγονότα και καταστάσεις.
 • Διερεύνηση των κύκλων ανέλιξης και κοινωνικοποίησης των παιδιών (στο σχολείο, στην κοινωνία, στην ψυχαγωγία κ.ά.) και στήριξη για την ανάδειξη των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων της προσωπικότητάς τους.
 • Διερεύνηση του οικογενειακού περιβάλλοντος και της επιρροής του στη διαμόρφωση της χαρακτηροδομής στα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου.