Τοποθεσία

Πάρκο των Ψυχών, Πάρνηθα

Ένα τελετουργικό ένωσης. Ένα ψυχο-σωματικό ταξίδι του καθενός μας προς την αυτογνωσία με οδηγό το σώμα.

Όταν το σώμα μιλάει, αναπόφευκτα εκφράζονται τα συναισθήματα μας. Το σώμα μας μπορεί να μιλήσει για τα βαθύτερα κομμάτια της ψυχής μας και τη συμπεριφορά μας αρκεί να μπορούμε να το ακούσουμε. Στον δυτικό πολιτισμό βασιζόμαστε κυρίως στη δύναμη του αναλυτικού νου παραμελώντας το σώμα και τη σοφία που αυτό εμπεριέχει. Ξεχνώντας πολλές φορές τον πλούτο των διεργασιών του σώματος καθώς και την ανθρώπινη φύση μας.

Ο Wilhelm Reich υποστήριζε ότι από μωρά έχουμε την έμφυτη ικανότητα να αυτορυθμιζόμαστε και μέσα σε αυτή την διαδικασία εκδηλώνεται και η ικανότητα να αισθανόμαστε τα όριά μας, να επανορθώνουμε όταν υπερβούμε τα όρια των άλλων, να αισθανόμαστε όλη την γκάμα των συναισθημάτων, χωρίς καθηλώσεις και θωρακίσεις στη φυσιολογία μας. Αυτή η φυσική ικανότητά μας όταν κατακερματίζεται, βρισκόμαστε να λειτουργούμε σε επαναλαμβανόμενους βρόχους μαθημένης εμπειρίας με συνέπεια τη χρόνια παραμέληση του σώματος και της σοφίας του.

Πώς θα μπορέσει ένας άνθρωπος να ζήσει αρμονικά , να σχετιστεί, να εργαστεί, όταν είναι αποσχισμένος από το δικό του σώμα, δεν ξέρει να αναπνέει, δεν μπορεί να ρυθμίσει το δικό του νευρικό σύστημα και δεν ξέρει πώς και πού να το μάθει αυτό; Από πού μπορεί να αντλήσει κανείς ψυχική δύναμη όταν δεν έχει την ενσώματη επίγνωση των δικών του ορίων και πόρων δύναμης;

Μαθαίνοντας μέσω των σωματικών μας λειτουργιών τις δυνατότητες της κίνησής μας, αξιοποιώντας τα βασικά της στοιχεία (εφικτές κινήσεις σώματος, επαφή, χωρικότητα, ρυθμικότητα, μήκος) κατά R.Laban, συνειδητοποιούμε τους κώδικες επικοινωνίας μας και τους εξωτερικεύουμε. Με αυτόν τον τρόπο, έρχονται στην επιφάνεια πληροφορίες που είναι εντυπωμένες στο σώμα μας, αναπτύσσοντας έτσι την αυτογνωσία μας.

Στην αμφίδρομη σχέση μεταξύ ψυχής και σώματος θα εστιάσουμε στην επεξεργασία των παρακάτω:

• Αναγνώριση του αόρατου συνδέσμου πληροφόρησης που συνδέει το σώμα και την ψυχή.
• Συνειδητοποίηση ψυχοσωματικών εκδηλώσεων του συναισθήματος.
• Εντοπισμός σωματικών καθηλώσεων και θωρακίσεων
• Ενσώματη επίγνωση των προσωπικών πόρων δύναμης.