Συστημική διάγνωση ενηλίκων

Η συνθετική συστημική διάγνωση αποτελεί ένα πολύτιμο βοηθητικό εργαλείο για τον θεραπευτή καθώς του δίνει τη δυνατότητα να διερευνήσει βαθύτερα επίπεδα της προσωπικότητας και της παρούσας κλινικής εικόνας του εξεταζόμενου, αλλά και να διακρίνει στοιχεία για τη μελλοντική εξέλιξή του. Ο θεραπευτής μπορεί να καταφύγει σε αυτήν, στο αρχικό στάδιο της θεραπείας, για να αποκομίσει σημαντικές πληροφορίες αλλά και κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής πορείας, όταν εμφανίζονται εμπόδια ή αδιέξοδα, για μια ολοκληρωμένη και ασφαλή εικόνα πάνω στην παρούσα κατάσταση. Η διαδικασία της συστημικής διάγνωσης μπορεί να ρίξει φως σε βαθύτερες πλευρές των εξεταζόμενων και να προσφέρει σημαντικά στοιχεία για τον σχεδιασμό της κατάλληλης θεραπευτικής παρέμβασης.

Στόχος της είναι να διευρύνει την κατανόησή μας για τον εξεταζόμενο σε πολλαπλά επίπεδα, όπως το βιολογικό, το ψυχολογικό και το κοινωνικό, προσφέροντας εναλλακτικές οπτικές, εμβαθύνοντας σε χρήσιμες πληροφορίες και συνθέτοντας μια όσο το δυνατόν συνεκτικότερη και αντιπροσωπευτική εικόνα, χωρίς να προβαίνει σε αδιέξοδους και περιοριστικούς χαρακτηρισμούς.

Για τους σκοπούς της διάγνωσης χρησιμοποιούμε πολλαπλά μέσα, όπως ερωτηματολόγια, τεστ προσωπικότητας, προβολικά τεστ, κλινικές συνεντεύξεις και γενεόγραμμα, με στόχο να αποκομίσουμε πληροφορίες για τα παρακάτω πεδία:

  • το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό του εξεταζόμενου
  • την παρούσα δυναμική της προσωπικότητάς του
  • τον τρόπο σχετίζεσθαι με τους άλλους ανθρώπους
  • τους ρόλους που αναλαμβάνει στην οικογένειά του, την προσωπική / επαγγελματική του ζωή
  • τα θετικά του σημεία, δυνατότητες και προσόντα
  • τα πιθανά θέματα που θα αντιμετωπίσει στη θεραπευτική του πορεία
  • τις κατάλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις
  • τις πιθανές δυσκολίες και εμπόδια για τη θεραπευτική σχέση

Η διάγνωση δεν αντιπροσωπεύει μια παγιωμένη και στάσιμη κατάσταση αλλά είναι προσανατολισμένη στο μέλλον και στις δυνατότητες εξέλιξης του ατόμου και της θεραπευτικής σχέσης. Μας επιτρέπει να δομήσουμε την παρέμβασή μας με τρόπο εξατομικευμένο, σύμφωνα με τις ανάγκες του εξεταζόμενου, να εξελίξουμε τον θεραπευτικό σχεδιασμό και να ενθαρρύνουμε το προχώρημα και την αλλαγή.