Βιωματικά Σεμινάρια

Τα σεμινάρια του ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Ε. αποτελούν στοχευμένες παρεμβάσεις με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, υπό το πρίσμα της μάθησης ως βιώματος. Αυτή η προσέγγιση θεωρεί πως οι άνθρωποι  μαθαίνουν καλύτερα όταν έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην απόκτηση της γνώσης με ενεργητικό τρόπο, κατασκευάζοντας και οι ίδιοι νόημα μέσα από το μοίρασμα και την επεξεργασία του βιώματός τους. Στο πλαίσιο του συστήματος που αποτελεί η ομάδα του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες, με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του εισηγητή, αλληλεπιδρούν και ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους δεξιότητες, δυνατότητες και συναισθήματα, ερχόμενοι έτσι σε επαφή με τον εσωτερικό τους κόσμο αλλά και με τους γύρω, με σκοπό να κατακτήσουν από κοινού τη γνώση εμβαθύνοντας παράλληλα στην αυτογνωσία τους.

Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες και πραγματεύονται ζητήματα που αφορούν την κάθε ηλικιακή ομάδα.

Βιωματικά σεμινάρια για παιδιά

Κύκλος σεμιναρίων συναισθηματικής νοημοσύνης για παιδιά σχολικής ηλικίας

Η κεντρική ιδέα του προγράμματος είναι ότι ο τρόπος σκέψης, η λύση προβλημάτων και η αντιμετώπιση κρίσεων είναι ικανότητες που μαθαίνονται και συμπεριφορές που μπορούν να διδαχθούν. Συμμετέχοντας σε ό, τι συμβαίνει μέσα τους και γύρω τους, τα παιδιά μαθαίνουν να εμπιστεύονται και να συνεργάζονται δίνοντας και παίρνοντας. Μέσα από εξειδικευμένο και κατάλληλο παιδαγωγικό υλικό, αποτελούμενο από ιστορίες, τραγούδια, δραματοποίηση, παιδαγωγικές και βιωματικές ασκήσεις, εξοικειώνονται σε νέους τρόπους παρατήρησης, τόσο του εαυτού τους όσο και του κόσμου που τα περιβάλλει. Με «λέξεις μαγικές», «λέξεις κλειδιά» βρίσκουμε ό, τι ψάχνουμε, φτιάχνοντας χάρτες, όπου δεν θα υπάρχει λάθος ή σωστό μόνο διαφορετικό και ανακαλύπτουμε μαζί τρόπους και δρόμους για το «πάρε δώσε».

Στοχευμένα βιωματικά σεμινάρια

 • Αναγνώριση και διαχείριση του θυμού και των αρνητικών συναισθημάτων.
 • Αναγνώριση, τοποθέτηση και τήρηση ορίων.
 • Εκμάθηση δεξιοτήτων οργάνωσης της σχολικής μελέτης.
 • Καλλιέργεια κινήτρων για μάθηση και σχολική επιτυχία.

Βιωματικά σεμινάρια για εφήβους

Τα  σεμινάρια που απευθύνονται στους εφήβους αποσκοπούν πρωτίστως να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τον εαυτό, τα συναισθήματα και τις ανάγκες τους σε αυτή τη σημαντική περίοδο της ζωής τους. Οι νέοι ενθαρρύνονται, με βιωματικό τρόπο, να καλλιεργήσουν γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες και λαμβάνουν υποστήριξη σε τομείς  όπως: οι διαπροσωπικές σχέσεις, η διαμόρφωση προτύπων, η τήρηση ορίων, οι σχολικές επιδόσεις κ.ά.

Σεμινάρια που έχουν πραγματοποιηθεί και επαναλαμβάνονται με ενδιαφέρον και αποτελεσματικότητα:

 • Αναγνωρίζω, διαχειρίζομαι και εκφράζω τα συναισθήματά μου
 • Η οργάνωση της μελέτης: Απολαμβάνω και επιτυγχάνω στο σχολείο
 • Επιτυγχάνω να θέτω τα όριά μου σαν βασική προϋπόθεση συνύπαρξης
 • Ο δικός μου super ήρωας: διαμορφώνω υγιή και λειτουργικά πρότυπα
 • Αναγνωρίζω και διαχειρίζομαι τις ανάγκες μου και τα θέματα που με απασχολούν
 • Σχέσεις εξουσίας/υποταγής: θύματα και θύτες στον ίδιο παρονομαστή
 • Αγαπώ/προστατεύω και πόσο; Οι ρόλοι που αναλαμβάνω στην οικογένεια και στις σχέσεις μου
 • Τρέφοντας το τραύμα: αναγνωρίζω και διαχειρίζομαι εμπειρίες που σημάδεψαν και προσδιόρισαν τη ζωή μου

Βιωματικά σεμινάρια για ενήλικες / για το ευρύ κοινό:

Τα σεμινάρια που απευθύνονται στους ενήλικες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων και αφορούν τη βιωματική εκπαίδευση σε διαπροσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, την προώθηση της αυτογνωσίας, την ψυχοεκπαίδευση σε κλινικά ζητήματα και την ευαισθητοποίηση γονέων σε θέματα και τεχνικές που άπτονται του ρόλου τους.

 • Βιωματικό εργαστήριο μουσικοθεραπείας με θέμα: «Εισχωρώντας στα άδυτα της σχέσης μητέρας-γιου: ρόλοι, προσδοκίες και καινούργιες οπτικές».
 • Καλλιεργώντας τη συναισθηματική νοημοσύνη: Αναγνωρίζω, διαχειρίζομαι και εκφράζω τα συναισθήματά μου.
 • Εκπαίδευση σε δεξιότητες επικοινωνίας στον επαγγελματικό χώρο: Διεκδίκηση/πειθώ/διαπραγμάτευση. Η γλώσσα του σώματος. Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.
 • Σχέσεις ζευγαριού: καλλιέργεια ισότιμων και ικανοποιητικών συντροφικών σχέσεων. Διαχείριση ζητημάτων επικοινωνίας, ενδοοικογενειακής βίας, απιστίας, σεξουαλικής δυσλειτουργίας.
 • Στερεότυπα για το φύλο και ρόλοι του άνδρα και της γυναίκας: η επιρροή των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών και εξελίξεων στη διαμόρφωσή τους. Προεκτάσεις και επιπτώσεις στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και οικογένεια.

Ο αποτελεσματικός γονιός: Ενίσχυση του ρόλου του στη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν

 • τις οικογενειακές σχέσεις
 • την τήρηση των ορίων και της πειθαρχίας
 • την αντιμετώπιση της σχολικής άρνησης
 • την καλλιέργεια κινήτρων για μάθηση και επιτυχία και την ενίσχυση μαθητικών επιδόσεων
 • τη διαχείριση επιθετικής συμπεριφοράς, του θυμού και των αρνητικών συναισθημάτων
 • την αντιμετώπιση του παιδικού άγχους
 • την ενίσχυση της παιδικής αυτοεκτίμησης
 • τη διαχείριση του χωρισμού ή της απώλειας/πένθους
 • ψυχοεκπαίδευση για γονείς παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού