Ομαδική Θεραπεία

Η θεραπευτική ομάδα είναι το ασφαλές πλαίσιο μέσα στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν και εκφράζονται ελεύθερα και άμεσα για τα θέματα που τους απασχολούν. Θέτουν στόχους, ανταλλάσουν εμπειρίες, πειραματίζονται συμπεριφορές και ρόλους, που θα τους φανούν χρήσιμοι στην προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική τους ζωή. Συμμετέχοντας σε μια θεραπευτική ομάδα κάποιος μαθαίνει να παρατηρεί και να ακούει τον εαυτό του, να τον κατανοεί, να αποκτά επίγνωση των σκέψεων και των συναισθημάτων του, να εξελίσσει και να καλυτερεύει τις διαπροσωπικές του σχέσεις.

Η ένταξη σε μια τέτοια ομάδα γίνεται αφού έχουν προηγηθεί μια σειρά από ατομικές συνεδρίες, και μετά από κοινή συμφωνία του θεραπευτή και του θεραπευόμενου. Οι ατομικές συνεδρίες, που προηγούνται απαραιτήτως, στόχο έχουν να διερευνηθεί το αίτημα, να εντοπιστούν οι δυσκολίες και δυσλειτουργίες του ατόμου, ενώ παράλληλα να αναπτυχθεί και μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Η συμμετοχή στη θεραπευτική ομάδα σηματοδοτεί τη διάθεση του θεραπευόμενου για μακρόχρονη θεραπευτική δέσμευση, αναθεώρηση βαθύτερων προσωπικών και οικογενειακών αξιών, αναζήτηση νέας ταυτότητας και νοήματος στη ζωή, (ποιος είμαι, που πάω και γιατί).

Οι ομάδες διέπονται από εχεμύθεια και αλληλοσεβασμό. Είναι ανοιχτού τύπου, τα μέλη δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, (ή δεν συνδέονται με οικογενειακούς, φιλικούς δεσμούς), συντονίζονται από έναν ή δύο θεραπευτές, διαρκούν 2 ώρες και πραγματοποιούνται 1 φορά την εβδομάδα.