«Η τέχνη ως εργαλείο» για τους καλλιτέχνες: Όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα εργαλεία, η τέχνη έχει τη δύναμη να ενισχύει περαιτέρω τις ικανότητες με τις οποίες μας προίκισε η φύση. Η τέχνη αντισταθμίζει συγκεκριμένες εγγενείς αδυναμίες μας, που στη δεδομένη περίπτωση σχετίζονται περισσότερο με το μυαλό παρά με το σώμα, αδυναμίες που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως ψυχολογικές.

 

«Η τέχνη ως εργαλείο» για τους καλλιτέχνες: Όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα εργαλεία, η τέχνη έχει τη δύναμη να ενισχύει περαιτέρω τις ικανότητες με τις οποίες μας προίκισε η φύση. Η τέχνη αντισταθμίζει συγκεκριμένες εγγενείς αδυναμίες μας, που στη δεδομένη περίπτωση σχετίζονται περισσότερο με το μυαλό παρά με το σώμα, αδυναμίες που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως ψυχολογικές.

Η τέχνη και η ενασχόληση με αυτή είναι από μόνη της
πράξη θεραπευτική, που φέρνει το άτομο σε συνδιαλλαγή και επαφή με τον άλλο και την κοινωνία. Η δραματοθεραπεία θα είναι το ενδιάμεσο για την γεφύρωση της κοινωνικής και καλλιτεχνικής πραγματικότητας οι οποίες λειτουργούν παράλληλα και είναι σε μόνιμη συνδιαλλαγή.

Βασικοί στόχοι της Ομάδας :
1. Γνωριμία με τον εαυτό/Ανάπτυξη πραγματικού και καλλιτεχνικού εαυτού.
2. Επαφή με το σώμα/ Το σώμα μου και το σώμα του καλλιτεχνικου δημιουργήματος/χαρακτήρα/ρόλου.
3. Διαχείριση συναισθήματος /Επαφή με το συναίσθημα/Συναισθηματικό σώμα/Το συναίσθημα μου και το συναίσθημα του καλλιτεχνικού δημιουργήματος.
4. Σχέσεις με τους άλλους/Σχέσεις με τους συναδέλφους/Σχέση με το καλλιτεχνικό δημιούργημα /Ορια/Που τελειωνω εγώ και που ξεκιναει το καλλιτεχνικό δημιούργημα (ρόλος, χαρακτηρας, εικαστικο εργο, συγγραφικό έργο, χορογραφικό έργο).
5. Διαχείριση καλλιτεχνικών και θεραπευτικών εργαλείων/ Προσωπική ανάπτυξη