Σε αυτή τη δραματοθεραπευτική ομάδα, θα δημιουργηθεί ένας κοινός τόπος συνάντησης ανθρώπων με προβληματισμούς, όραμα και την πρόθεση να προσεγγίσουν πολυεπίπεδα τη δουλειά τους.

 

Σκοπός είναι να ακουστούν οι εμπειρίες των μελών και να εργαστούμε με αυτές, ώστε να αποκομίσουμε
εργαλεία και τεχνικές που ο καθένας θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει όποτε και όταν τα χρειάζεται. Θα έρθουμε σε επαφή με κομμάτια που πιθανώς μας δυσκολεύουν και γίνονται εμπόδιο στην επαφή μας με τα παιδιά, ή και τους γονείς. Θα δοθεί χώρος και χρόνος στα βιώματα και τις εμπειρίες που θα
φέρει κάθε μέλος και μέσα από την ομάδα θα συνδιαμορφωθούν δεδομένα βοηθητικά, βασισμένα σε δημιουργικούς τρόπους εκπαίδευσης.

Οι κύριοι στόχοι της Δραματοθεραπευτικής ομάδας να αφουγκραστούμε
τις ανάγκες του καθενός και να προσεγγίσουμε θέματα όπως:
● Την καλύτερη μεταδοτικότητα του εκπαιδευτικού.
● Την ευαισθητοποίηση σε προβλήματα συμπεριφοράς, ή και δυσκολιών
μάθησης.
● Την υποστήριξη των εκπαιδευτικών για πιθανές παρεμβάσεις, διαχείριση άγχους, επίλυση συγκρούσεων, αποτελεσματική και ουσιαστική επικοινωνία.
● Τη δημιουργικότητα και έκφραση του εκπαιδευτικού σχετικά με το πώς μπορεί να εμπνεύσει τον μαθητή, ώστε να τον ενθαρρύνει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση χρειαστεί.