Θεραπεία ζεύγους

Ο τρόπος που ο κάθε άνθρωπος βίωσε τις σχέσεις μέσα στην πατρική οικογένεια επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τον τρόπο που σχετίζεται στο σήμερα με τους ερωτικούς του συντρόφους. Η θεραπεία ζευγαριού απευθύνεται στα ζευγάρια εκείνα που δεν αισθάνονται καλά μέσα στη σχέση τους αντιμετωπίζοντας διάφορες δυσκολίες, όπως έλλειψη επικοινωνίας και συναισθηματικής εγγύτητας, απουσία ικανοποίησης του ενός από τον άλλον, συγκρούσεις, απογοήτευση κ.ο.κ. Δημιουργώντας ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις σχέσεις στην πατρική οικογένεια, τις προσδοκίες, τις δυνατότητες και τις προθέσεις του κάθε μέλους χωριστά, φροντίζουμε να βοηθήσουμε το ζευγάρι να ορίσει τα θέματα που το δυσκολεύουν, να βρει καινούργιους κώδικες επικοινωνίας, να κατανοήσει ο ένας τη θέση του άλλου ώστε να βιώσει τη σχέση διαφορετικά.