Θεραπεία ανδρών

Ο σύγχρονος έλληνας άνδρας έρχεται αντιμέτωπος με τις ραγδαίες εξελίξεις και ανακατατάξεις μιας πραγματικότητας που διαρκώς αλλάζει (π.χ. οι βαθιές αλλαγές στους ρόλους των δύο φύλων, οι αναδυόμενες μορφές οικογένειας όπως μονογονεϊκές, διαπολιτισμικές, δεύτερου/τρίτου γάμου, τα καινούργια πρότυπα και οι αξίες, η τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος), ενώ  την ίδια ώρα καλείται να επιλύει δυσκολίες σε διαπροσωπικό, οικογενειακό, εργασιακό και οικονομικό επίπεδο, έργο εξαιρετικά στρεσογόνο και πολύπλοκο.  Έχοντας όμως κοινωνικοποιηθεί να είναι ο ίδιος, ο μοναδικός χειριστής της ζωής του βρίσκοντας  μόνος του λύσεις στα προβλήματά του, πολλές φορές δυσκολεύεται να ζητήσει βοήθεια όταν πραγματικά τη χρειάζεται, κάτι που έχει αρνητικές συνέπειες στη σωματική και ψυχοσυναισθηματική του υγεία.

Το γεγονός ότι για τους περισσότερους άνδρες η ψυχοθεραπεία έρχεται σε αντίθεση με την έννοια του «ανδρισμού» μπορεί να αποδοθεί, ανάμεσα σε άλλα, και στην επικράτηση συγκεκριμένων δομών και κανόνων που προσδιορίζονταν από τις εκάστοτε συνθήκες, οι οποίες δεν επέτρεψαν την ανάπτυξη της ευαίσθητης και συναισθηματικής τους πλευράς. Οι άνδρες έχοντας εκπαιδευτεί να  αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους μέσα από συγκεκριμένους ρόλους, (π.χ. του κυνηγού, του πολεμιστή, του κουβαλητή, του χορηγού) καλλιέργησαν δεξιότητες που διασφάλιζαν  τόσο τη δική τους επιβίωση όσο και των δικών τους. Μάθαιναν να είναι σκληροί, δυνατοί, άτρωτοι και αυτάρκεις, ενώ την ίδια ώρα κατέστειλαν την εσωτερική τους δυσφορία, καθώς κάτι τέτοιο εκλαμβάνονταν  ως αδυναμία, ανημπόρια και απώλεια ελέγχου.

Mέσω της θεραπευτικής διαδικασίας οι άνδρες έχουν την ευκαιρία να θέσουν σε καινούργιες βάσεις τον τρόπο που αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται τις δυσκολίες τους. Αναθεωρώντας πρότερα μοντέλα αλληλεπίδρασης και συμπεριφοράς, στερεοτυπικές αντιλήψεις και οικογενειακές πεποιθήσεις, που στέκονται εμπόδια στην έκφραση των συναισθημάτων τους και τους καταδικάζουν σε απέραντη μοναξιά, μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τους στόχους και το νόημα της ζωής τους. Μαθαίνοντας να αναγνωρίζουν και να επικοινωνούν τις βαθύτερες ανάγκες τους με τους σημαντικούς άλλους, καθώς και να διαχειρίζονται καλύτερα τα δυσθυμικά τους συναισθήματα θέτοντας νέα όρια αποκτούν μια καινούργια οπτική, η οποία τους βοηθάει να διαφοροποιούνται από δυσλειτουργικές σχέσεις και καταστάσεις που δυσχεραίνουν τη ζωή τους. Η ψυχοθεραπεία μοιάζει να λειτουργεί για τον σύγχρονο άνδρα ως ένα κλειδί,  με το οποίο δύναται  να  απεγκλωβιστεί από τους φαύλους κύκλους της ζωής του αλλά και να απαλλαγεί από καταβολές αιώνων, προσφέροντας εναλλακτικές στα μέχρι πρότινος αδιέξοδά του.