Επαγγελματικός προσανατολισμός – Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

To Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που προσφέρει το ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Ε. έχει στόχο την καθοδήγηση και υποστήριξη του κάθε νέου άνω των 14 ετών στην επιλογή ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Η διαδικασία βασίζεται στην αναγνώριση των ιδιαίτερων ατομικών χαρακτηριστικών των εφήβων και στη βοήθεια που προσφέρεται για την κατανόηση των πραγματικών κλίσεων και ενδιαφερόντων τους. Αποτελείται από δύο στάδια: Την αξιολόγηση και τη συμβουλευτική.

Η αξιολόγηση αποτελείται από εξειδικευμένα ψυχομετρικά εργαλεία  διερεύνησης ατομικών χαρακτηριστικών (ικανοτήτων, προσωπικότητας και ενδιαφερόντων) διάρκειας 2,5 ωρών περίπου και μίας συνέντευξης από έμπειρο Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με μία εξατομικευμένη συνάντηση με τη σύμβουλο, όπου συζητούνται σε βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει. Η ανάλυση των στοιχείων βασίζεται στην αναλυτική έκθεση των προσωπικών χαρακτηριστικών του/της εφήβου, η οποία θα αποτελεί τον οδηγό του για την κατεύθυνση σπουδών και τις επαγγελματικές κατηγορίες  που του/της ταιριάζουν. Στην παράδοση των αποτελεσμάτων συμμετέχουν και οι γονείς.

Η Συμβουλευτική και Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας απευθύνεται σε ενηλίκους που είτε αναζητούν πρώτη εργασία ή βρίσκονται στη διαδικασία επαναπροσδιορισμού  της επαγγελματικής τους πορείας. Βρίσκονται δηλ. σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και καλούνται να αποφασίσουν ποιον δρόμο θα ακολουθήσουν.

Το πρόγραμμα, μέσα από τη διερεύνηση και ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ενδιαφερόμενου, προσφέρει ολοκληρωμένο σχέδιο πραγματοποίησης των νέων επαγγελματικών στόχων, που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της διερεύνησης.