Διαλέξεις

Οι διαλέξεις συνιστούν σύντομες αλλά πλήρεις παρουσιάσεις θεωρητικών αλλά και πρακτικών ζητημάτων, που άπτονται της ειδικότητας του ψυχολόγου και στόχο έχουν να ενημερώσουν το ευρύ κοινό και να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των ανθρώπων σε ζητήματα ψυχολογικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. Οι εισηγήσεις μπορούν να γίνονται αυτοτελώς, σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους ή και να ενταχθούν σε συνέδρια/ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις. Αφουγκραζόμενοι πάντοτε την εξέλιξη και τις ανάγκες της κοινωνίας εναρμονίζουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς τη θεματολογία μας ώστε να ανταποκρινόμαστε στις νέες προκλήσεις.

Θεματικές ενότητες:

 • Η θεωρία της συναισθηματικής πρόσδεσης και ο ρόλος της στη διαμόρφωση της ταυτότητας και των διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Σχολικός εκφοβισμός: η μάστιγα του σύγχρονου σχολείου. Αίτια, καταπολέμηση και πρόληψη.
 • Η ενίσχυση της παιδικής αυτοπεποίθησης ως κλειδί για μια πλούσια, ικανοποιητική και αποδοτική σχολική ζωή.
 • Ανάπτυξη κινήτρων για συνεχιζόμενη μάθηση στην τρίτη ηλικία: τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη.
 • Εξαρτήσεις: διερεύνηση των βαθύτερων αιτίων που οδηγούν στην κατάχρηση και εξάρτηση από ουσίες. Οι βλαβερές συνέπειες, πρόληψη και αντιμετώπιση.
 • Αγχώδεις διαταραχές: Φοβίες, πανικός, ψυχοσωματικές και διατροφικές διαταραχές κ.ά. Πώς επηρεάζουν τη ζωή μας και πώς αντιμετωπίζονται.
 • Σεξουαλικότητα: Σεξουαλικές διαταραχές και οι συνέπειές τους στην ψυχική ευεξία και τις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων.
 • Η ανδρική κατάθλιψη: αναγνώριση και αντιμετώπισή της.
 • Περί ταυτότητας του έλληνα άνδρα.
 • Το τραύμα του έλληνα άνδρα και η θεραπεία του.
 • Η οικογένεια μπροστά στο διαζύγιο: Συναισθηματικές, ψυχολογικές και πρακτικές προεκτάσεις.
 • Σχέσεις εξουσίας/υποταγής: θύματα και θύτες στον ίδιο παρονομαστή.
 • Διαχείριση του θυμού και της επιθετικότητας παιδιών και εφήβων.
 • Οι νέοι μπροστά στην κρίση: ο αντίκτυπος της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας στη ζωή, τους στόχους και την ψυχική υγεία των νέων. Προτάσεις διεξόδων και καλλιέργεια ψυχικής ανθεκτικότητας.
 • Αντιζηλία μεταξύ αδελφών: αιτίες και αντιμετώπισή της.
 • Οικογενειακά αδιέξοδα: μια συστημική ματιά πάνω στην οικογενειακή δυσλειτουργία.
 • Η σημαντικότητα του ρόλου του πατέρα στη ζωή και την ανάπτυξη του παιδιού.