• ῾῾Η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών: ασπίδα προστασίας μπροστά στις αντιξοότητες της ζωής.῾῾

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στα παιδιά καθώς και τον αντίκτυπο που αυτή έχει στη ζωή και στο μέλλον τους μπορούμε να διδάξουμε ικανότητες ψυχικής ανθεκτικότητας, διασφαλίζοντας τη σχολική τους επιτυχία, μαζί με το «ευ ζῆν» των οικογενειών τους.

  • Δημοτικο Σχολειο  Βουλιαγμενης στις 7/03/2017

Συντονίστρια: Μπαρμπαλιού Ελισάβετ, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια.