Βρείτε μας στα τηλ: 210-9681500 και 210-3642908|info@psychotherapycenter.gr
104, 2014

Σχέση μητέρας – γιου

Από τους πανάρχαιους χρόνους, η μητέρα εμφανίζεται είτε ως Παναγία που φροντίζει στοργικά και προσφέρει αγάπη και καλοσύνη, είτε ως Μήδεια που θυσιάζει τα παιδιά της για να καλύψει προσωπικές της ανάγκες, αποτελώντας δύο κυρίαρχα αρχέτυπα μητέρας που έχουν περάσει στο συλλογικό ασυνείδητο μέχρι και σήμερα...

103, 2014

Το κοινωνικό πορτραίτο του Έλληνα άνδρα

Η εργασία ήδη από την προϊστορική εποχή αποτελούσε το επίκεντρο της ζωής και της δραστηριότητας του άνδρα...

111, 2013

Η σημαντικότητα του ρόλου του πατέρα στη ζωή και την ανάπτυξη του παιδιού σε καιρούς κρίσης.

Στην εξέλιξη των ανθρώπινων σχέσεων, ο ρόλος του πατέρα επηρεαζόμενος από τις εκάστοτε κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες μεταβαλλόταν διαρκώς, η ανάγκη όμως του παιδιού για πατέρα παρέμενε πάντα η ίδια...

109, 2013

Στο κατώφλι της νέας σχολικής χρονιάς.

Η αλλαγή των ρόλων των δύο φύλων, η ανεξαρτητοποίηση της γυναίκας, η αποδυνάμωση του ρόλου του άντρα, τα διαζύγια, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι καινούργιες μορφές συμβίωσης, καθώς και άλλες μεταβλητές, βρίσκουν απροετοίμαστη την ελληνική οικογένεια...

106, 2013

Οι νέοι μπροστά στην κρίση

Τις τελευταίες δεκαετίες, η κοινωνία αλλάζει με ραγδαίο ρυθμό. Θεσμοί και αξίες όπως η οικογένεια, το σχολείο, ο πολιτισμός και η παράδοση, που χρόνια στήριξαν την επιβίωση και την εξέλιξη του λαού μας, κλονίζονται και αμφισβητούνται...