Βρείτε μας στα τηλ: 210-9681500 και 210-3642908|info@psychotherapycenter.gr
109, 2013

Στο κατώφλι της νέας σχολικής χρονιάς.

Η αλλαγή των ρόλων των δύο φύλων, η ανεξαρτητοποίηση της γυναίκας, η αποδυνάμωση του ρόλου του άντρα, τα διαζύγια, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι καινούργιες μορφές συμβίωσης, καθώς και άλλες μεταβλητές, βρίσκουν απροετοίμαστη την ελληνική οικογένεια...

106, 2013

Οι νέοι μπροστά στην κρίση

Τις τελευταίες δεκαετίες, η κοινωνία αλλάζει με ραγδαίο ρυθμό. Θεσμοί και αξίες όπως η οικογένεια, το σχολείο, ο πολιτισμός και η παράδοση, που χρόνια στήριξαν την επιβίωση και την εξέλιξη του λαού μας, κλονίζονται και αμφισβητούνται...